Privacy

Inleiding
Maybyteservices.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Maybyteservices.nl neemt daarbij de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Verwerking persoonsgegevens
1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.maybyteservices.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2. Maybyteservices.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Maybyteservices.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
a. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
b. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van speciale aanbiedingen of leuke acties over activiteiten, nieuwe producten en diensten waarvan Maybyteservices.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor onze leden. Indien u geen prijs stelt op informatie over speciale aanbiedingen of leuke acties over activiteiten, nieuwe producten en diensten van maybyteservices.nl, kunt u uw gegevens daartegen laten blokkeren door een e-mail te sturen via het contactformulier op www.maybyteservices.nl

Beveiliging
Maybyteservices.nl besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging.
De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van de website (cookies) geeft ons informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. De geanalyseerde resultaten van deze gegevens die overzichten e.d. opleveren zullen niet in verband staan met individuele deelnemers. Uw persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Maybyteservices.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij maybyteservices.nl geen cookies ontvangt.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx

Vragen
Voor vragen over dit privacystatement kunt u online contact opnemen met de maybyteservices.nl klantenservice. De online klantenservice is bereikbaar via ons contactformulier op www.maybyteservices.nl

Wijzigingen
Wijzigingen voorbehouden.
Wijzigingen in dit privacystatement zullen op de website www.maybyteservices.nl bekend worden gemaakt.
Februari 2014.